ÎNTREPRINDEREA SILVICĂ CHIȘINĂU
Comunicat
02.03.2021

Cu referinţă la lucrările de exploatare ce se efectuează în unitatea amenajistică 6 H, trupul de pădure „Mohnataˮ, ocolul silvic Criuleni din cadrul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinăuˮ, amplasat în raza unităţii teritorial administrativ a s. Holercani, r-nul Dubăsari, Vă comunicăm următoarele.

Actualmente, în unitatea amenajistică 6 H cu suprafaţa totală de 8,1 ha, au fost delimitate 3 parchete cu suprafaţa de cîte 2,0 ha fiecare, fiind astfel planificată efectuarea lucrărilor de conservare (tăiere unică-igienă rasă) cu recoltarea unui volum de 637 m3.

Conform lucrărilor de amenajarea a pădurilor, în unitatea amenajistică 6 H este amplasat un arboret artificial de productivitate inferioară, cu compoziţia 10 PIN (pin negru), cu vîrsta de 57 de ani, clasa de producţie IV, consistenţa 0,6, vitalitate slabă, fiind propuse efectuarea tăierilor de igienă în deceniul de implementare a amenajamentului din 2011.

Conform actului nr. 230 de examinare fitosanitară a arboretelor degradate din data de 21.09.2020, întocmit de către reprezentanţii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, a fost examinate/cercetate arboretele afectate de uscări din cadrul ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău. În rezultatul examinării fitosanitare a arboretelor din trupul de pădure „Mohnataˮ, suprafaţă focarului de uscare în masă a arboretului constituie 6,0 ha. Distribuţia arborilor pe categorii de stare fitosanitară s-a apreciat în felul următor: categoria III - 46%, IV - 2 %, V - 50 % şi VI - 2 %, iar procentul total de uscare constituie 54 la sută. Conform centralizatorului întocmit în sectorul afectat de uscări au fost recomandate efectuarea tăierilor de igienă-rasă.

În contextul celor enunţate, precum şi a stării de vegetaţie a arboretelor respective, în conformitate cu art. 34, al. (1) al Codului silvic nr. 887 - XIII din 21.06.1996, folosinţele silvice, tăierile se efectuează în baza unor normative argumentate ştiinţific, determinate în baza amenajamentului silvic şi cercetării fondului forestier, iar conform art. 35, tăierile sunt efectuate în baza autorizaţiilor de exploatare eliberate de către întreprinderile (instituţiile) care gestionează fondul forestier. De menționat, că toate autorizațiile menționate mai sus, ca și toate tăierile de arbori și arbuști, sunt efectuate în baza lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării, care sunt efectuate de către personalul specializat din cadrul entităților silvice, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind delimitarea și inventarierea parchetelor.

Prin urmare, lucrărilor de conservare (tăiere unică-igienă rasă) în parchetele 6 H/1, 6 H/2 și 6 H/3 se efectuează în baza autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier nr. P-0838/2020 din 29.12.2020 eliberată de Agenția de Mediu și autorizația de exploatare a pădurii seria AB nr. 005243 din 04.01.2021 eliberată de Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău", după coordonarea prealabilă a acestor lucrări cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului (act de inspectare privind protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale nr. 009932 din 28.10.2020)

În urma lucrărilor de exploatare, ce se efectuează la momentul actual, este planificată pregătirea solului și crearea culturilor silvice cu compoziția de regenerare 70 ST 30 FR, în toamna anului 2021. Totodată, menţionăm prezenţa seminţişului natural de stejar cu vîrsta de pînă la 5 ani în sectorul dat, de proveniență naturală din arboretele de stejar limitrofe sectorului dat. (se anexează foto)

În contextul celor enunţate mai sus şi a stării reale a arboretelor din sectorul dat, confirmăm efectuarea lucrărilor de conservare (tăiere unică-igienă rasă) în conformitate cu cadrul normativ şi au ca scop principal asigurarea continuităţii, integrității și funcționalității pădurii, iar necesitatea executării lucrărilor date se bazează pe respectarea principiilor de gestionare a pădurilor, care acordă prioritate regenerărilor naturale, prin favorizarea instalării şi introducerii semințișului sub masiv, precum și de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate/brăcuite şi a celor create artificial.

IMG-5c161cf753b5f4fb22b98288de9acc9e-V.jpg

IMG-62ef9904ce652dd0ecc282ecc7184dd9-V.jpg

IMG-035298cf26cf24017401a4252b6a9a4e-V.jpg

IMG-25f9b38d0ec5668e926a1e2bf22466dd-V.jpg

IMG-791e97ece52e36305b1f42cb105317ef-V.jpg

 

Copyright © 2022 Toate Drepturile Rezervate.