ÎNTREPRINDEREA SILVICĂ CHIȘINĂU
Istoria
12.07.2016

          Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Chişinău a fost fondată în anul 1961 conform hotărârii Consiliului de Miniştri al RSSM (nr. 35 din 15.02.1960) pentru executarea hotărârii privind crearea zonei verzi a oraşului Chişinău și este amplasată în centrul republucii Moldova, pe teritoriul a 4 raioane administrative: Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Strășeni și Mun. Chișinău . În acelaşi timp i se transferă 1681,0 ha de teren agricol în marea majoritate degradat (supus alunecărilor şi eroziunii, etc.) pentru crearea parcurilor silvice. Plantarea materialului săditor a fost efectuată de specialiştii întreprinderii. În componenţa ei de asemenea a intrat o parte din fondul forestier al gospodăriilor silvice Grigoriopol şi Susleni de atunci.
          În anul 1975 suprafaţa întreprinderii silvice constituia 10990,0 ha. În perioada 1975 – 1985 a fost exclusă din fondul forestier o suprafaţă de 1952,0 ha, concomitent fiind primite 6179,0 ha. Structura organizatorică includea patru ocoale silvice: OS Anenii Noi – 4862,0 ha; OS Criuleni – 1695,0 ha; OS Vadul lui Vodă – 2031,0 ha şi OS Ghidighici – 2402,0 ha. La amenajarea ulterioară, se relatează că pădurile ÎS Chişinău erau amplasate în raza următoarelor raioane şi oraşe: Străşeni, Criuleni, Dubăsari, Cutozov, Anenii Noi, Dumbrăveni şi în raza oraşului Chişinău. Pe baza materialelor amenajamentului din 1985 în componenţa întreprinderii se regăseau următoarele ocoale silvice: OS Vadul lui Vodă cu suprafaţa de 2530,0 ha, OS Ghidighici având întinderea de 3061,0 ha, OS Criuleni cu un fond forestier de 2895,0 ha, OS Durleşti – 2018,0 ha, OS Anenii Noi cu suprafaţa de 3347,0 ha şi OS Tohatin – 1481,0 ha. Suprafaţa totală a întreprinderii silvice constituia 15332,0 ha.

              In prezent suprafaţa  terenului fondului foristier gestionat este de 16653,77ha, inclusiv 14894,1 ha acoperită cu pădure.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii pentru  silvicultură  Chişinău  sunt:

  • administrarea şi gestionarea fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi altor obiecte ce constituie patrimonial aflat în gestiunea "Întreprinderii";
  • paza pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare;
  •  asigurarea valorificării raţionale a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare;
  •   asigurarea creşterii, recoltării şi realizării materialului forestier de reproducere;
  • plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi gestionarii acestora;
  •  comercializarea produselor şi serviciilor forestiere;
  • restabilirea biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţia ecologică, ș.a.

 Unele din principalele componente ale complexului de acțiuni destinate promovării practicilor agro-silvice implimentate sunt încadrate în Proiectele internaționale * Conservarea solurilor în Moldova (PCSM), *Dezvoltarea sectorului forestier comunal* (PDSFC) și grantul *Dezvoltarea pădurilor comunale* (PDPC) acordat de Guvernul Japonia și Proiectului P118518 „Agricultura competitivă în Moldova", care se implimentează în ramura silvică, inclusiv și în Întreprinderea de stat pentru silvicultură Chișinău.

 

 

 

Copyright © 2022 Toate Drepturile Rezervate.